GOLF KNOWLEDGE
Evergreen Hills Golf Club & Resort
FootJoy
Honda
Titleist
InfiniteDesignThailand
สนามกอล์ฟท้าทายของเมืองกาญจน์
รองเท้า-ถุงมือกอล์ฟยอดนิยมอันดับ 1
รถยนต์ฮอนด้าหรูหรา มีระดับ
อุปกรณ์กอล์ฟยอดนิยมทั่วโลก
แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬากอล์ฟ
 
    บทความ> ย้อนรอยอดีต
ประวัติความเป็นมา
สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน


เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ
เพื่อตอบสนองความปรารถนาอันแรงกล้าของบรรดาผู้นิยมกีฬากอล์ฟ โดยโปรดให้มีการสร้างสนาม
แข่งกอล์ฟขึ้น เป็นแห่งแรกของประเทศสยาม (ไทย) และยังได้ทรงโปรดให้นับรวมเอาสนามกอล์ฟ
ขนาด 9 หลุมนี้ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ตากอากาศอันหรูหราตระการตา อันได้แก่ โรงแรมรถไฟ
แห่งใหม่ซึ่งจะได้สร้างขึ้น ณ ริมชายหาดหัวหินด้วย


แรกเริ่มเดิมที เคยมีดำริเกี่ยวกับโครงการโรงแรมรถไฟหัวหินนี้มาแต่ครั้งที่คำว่า “โฮเต็ล” ยังไม่ได้ปรากฏในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไป ผู้ที่นำเสนอโครงการนี้คือ สมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ดังนั้นสนามกอล์ฟแห่งนี้ ได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2465 ซึ่งถูกสร้างขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งในแง่ของความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยในมาตรฐานระดับมือสมัครเล่น ซึ่งก็ได้ให้ความสำราญ
สืบเนื่องต่อมาจนถึงบรรดานักท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ด้วย

ที่เป็นดังนี้ นับว่าเป็นผลงานจากการวางแผนอย่างพิถีพิถันของวิศวกรชาวสก๊อตมีนามว่า เอ.โอ.โรบิน ซึ่งเป็นวิศวกร
คุมงานของกรมรถไฟหลวงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี สมเด็จกรมพระกำแพงเพชรฯ ได้มอบหมายให้เขาเป็นผู้รับผิดชอบ
การวางแผนงานทั้งหมดของการสร้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแห่งนี้

แรกทีเดียวคิดว่าจะให้สนามกอล์ฟหลวงหัวหินขนาด 9 หลุม ครอบคลุมพื้นที่ระยะทางยาวเพียง 3,300 หลา จำนวน
พาร์ 38 หลายปีต่อมาได้มีการขยายพื้นที่อีก 2,300 หลา พาร์ 37 ดังนั้นระหว่างพื้นที่ระยะยาวทั้งหมด 5,600 หลา
ซึ่งมีกำหนดพาร์ 38, 37 เท่ากับ พาร์ 75

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปทรงเปิดสนามกอล์ฟจากจุดแรก
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงการกอล์ฟในประเทศสยาม (ไทย) เหตุการณ์นี้นับว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของ
การแข่งกอล์ฟในประเทศสยาม ( ไทย )

หนึ่งปีต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6) ได้เสด็จสวรรคต หลังจากรัชสมัยของพระองค์แล้ว
วงการกอล์ฟไทยก็ได้เฟื่องฟูขึ้นอีกเป็นอย่างมากด้วยการสนับสนุนของพระอนุชาของพระองค์ คือ เจ้าฟ้าประชาธิปก
ผู้ซึ่งภายหลังได้เสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 7)

กษัตริย์พระองค์นี้ทรงเป็นผู้โปรดกอล์ฟอย่างแท้จริง และเป็นนักกอล์ฟประจำสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน พระองค์ทรง
โปรดภูมิประเทศอันเขียวชอุ่มของสนามกอล์ฟ และยังทรงสมาคมอย่างสนิทสนมยิ่งกับบุคคลผู้ทำให้โครงการ
ที่เป็นจริงขึ้นมา นั่นคือกรมพระกำแพงเพชรฯ นั่นเอง

ในระยะเวลานั้น กรมพระกำแพงเพชรฯ ได้เลื่อนตำแหน่งจากผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ขึ้นเป็นเจ้ากระทรวงพาณิชย์
และคมนาคม (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม)เมื่อกีฬากอล์ฟได้ผู้สนับสนุนเป็นเจ้านายและมี
บรรดาศักดิ์สูงและมีตำแหน่งใหญ่โตถึง 2 พระองค์ ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่เราจะเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใด ความนิยมใน
กีฬากอล์ฟจึงได้แพร่หลายอย่างมากมาย ในหมู่ประชาชนยุคนั้น และทำไมกีฬากอล์ฟจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น
“ กีฬาพระราชา ”

จนกระทั่งบัดนี้ สนามกอล์ฟหลวงหัวหินยังได้อนุรักษ์ศาลาไว้ ซึ่งกรมพระกำแพงเพชรฯ ได้มอบหมายให้จัดสร้างเป็น
พิเศษ เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลผู้เป็นทั้งมิตรและเจ้าเหนือหัวของท่าน คือ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 (พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) นั่นเอง ศาลานี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน และสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็น
ที่ประทับสำราญอริยาบทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะศาลาที่ประทับแห่งนี้นับว่าเป็นงา
นศิลปอย่างแท้จริง และมีการเฉลิมฉลองเปิดศาลาในวันเดียวกับพิธีเปิดสนาม ได้ตกแต่งต่อเติมเสร็จในปลายปี
พ.ศ. 2471
  

เมื่อมีการบูรณปฏิสังขรใหม่ในปี พ.ศ.2512 ศาลาที่ประทับนี้
ได้รับการขนานนามเป็นทางการว่า“ศาลาประชาธิปก” (หอ
ประชาธิปก)เพื่อเป็นราชาอนุสรณ์แก่สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 18 ก.ค.2512 ได้มีการเฉลิมฉลองการเปิดอย่างเป็น
ทางการครั้งที่สอง ศาลานี้ผู้ที่ครอบครอง ต่อมาก็คือ พระมเหสี
ของพระองค์เอง คือพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี (ปัจจุบัน
ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.2527) บรรดาข้าราชการบริพาร
ในราชสำนักขณะนั้นต่างพากันยึดถือคตินี้ ทั้งยังทุ่มเทเวลาว่าง
ทั้งหมดในการสนทนาในเรื่องของกีฬากอล์ฟยอดนิยมประเภทนี้
กันอย่างกว้างขวาง จริงจังทั้งยังยึดถือเป็นข้ออภิปรายที่สำคัญ
ในงานสันติบาตชาติ และระบาดไปถึงในการพบปะทั่วๆ ไปอีกด้วย
กระทั่งเป็นที่รำคาญใจแก่บรรดาข้าราชบริพารผู้ที่ไม่นิยมกอล์ฟ
และอาคันตุกะทั้งหลายของเขา ซึ่งต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกเบื่อหน่ายเต็มประดาแล้วกับ เรื่องของกีฬาพระราชนิยมนี้

ในระยะหลัง กษัตริย์ผู้ทรงให้กำเนิดกีฬากอล์ฟระราชนิยมนี้ขึ้น ก็เริ่มจะทรงไม่แน่พระทัยว่านี่เป็นการแนะนำคุณ
หรือโทษแก่ประชาชนกันแน่ แต่เนื่องจากพระองค์ท่านทรงเป็นนักกอล์ฟที่เอาจริงเอาจัง และยังทรงเป็นนัก
แก้ปัญหาผู้สามารถ เมื่อข่าวมโนสาเร่อย่างกอล์ฟกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับราชสำนัก พระองค์จึงทรงยุติโดย
โปรดให้มีการจัดตั้งกำปั่นเก็บเงินค่าปรับจากผู้ที่ชอบซุบซิบเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟ กำปั่นนี้วางอยู่บนที่ประทับ
นับว่าเป็นกำปั่นที่น่าพรั่นพรึงแก่บรรดาผู้ที่ชอบซุบซิบเรื่องกอล์ฟอย่างมาก

จากการเก็บเงินค่าปรับนี้ต่อมาได้เกิดเป็นระบบหารายได้ขึ้น ด้วยการตั้งอัตราค่าปรับไหมใหม่เพื่อหนักกว่าเก่าขึ้น
เพื่อใช้ลงโทษแก่ผู้บังอาจล้อเลียนในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จทรงกอล์ฟ แต่ถึงจะมี
การปรับไหมแล้วก็ตาม พระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังไม่เคยหลายความสนพระทัยจากการกีฬากอล์ฟที่ทรงโปรดนี้เลย ทั้งยังไม่ทรงพระองค์เป็นเพียงนักกีฬาสมัครเล่นเท่านั้น เช่นเดียวกับหนุ่มนักเรียนเก่าอังกฤษทั่วไป พระองค์ทรง
พระปรีชาสามารถในการเล่นสควอซ เทนนิส และทรงม้าด้วยพระองค์เป็นผู้อุทิศชีวิตจิตใจให้การกีฬาอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ความนิยมในกีฬากอล์ฟในขณะนั้นได้แพร่หลายอย่างมากมายจนกระทั่งแม้แต่ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างที่สุด
ก็จักต้องละความคิดต่อต้านเสีย และเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จไปทรงกอล์ฟร่วมกับพระราชสวามี
ก็ทำให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติแก่เหล่าสตรีที่รักจะเป็นผู้อยู่ในสมัยนิยมในการที่จะหันมาเล่นกอล์ฟเลียนแบบพระองค์
เกิดเป็นนักกอล์ฟหญิงขึ้นในเมืองไทย สนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นสนามแรกในประเทศไทยที่ได้รับพระราชกรุณา
โปรดเกล้าให้แข่งขันกอล์ฟเพื่อชิงถ้วยของพระองค์และพระมเหสี ให้ชื่อว่า ถ้วยพระราชทาน KING’S CUP และยัง
เคยเป็นสนามแข่งขันระหว่างประเทศในอดีตระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า

ทุกวันนี้สนามกอล์ฟหลวงหัวหินดำรงอยู่เป็นสัญญาลักษณ์แห่งวิธีทางและความคิดในการนำเอากีฬากอล์ฟเข้ามา
เผยแพร่แก่ประชาชนในประเทศไทย สนามแห่งนี้มีพื้นที่ระยะยาว 6,678 หลา พาร์ 72ในเนื้อที่ 502 ไร่ 2 งาน 60
ตารางวา นับว่าเป็นยอดสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ความงามตามธรรมชาติแห่งภูมิประเทศยังคง
ให้ความเจริญตาและเป็นที่รื่นรมย์แก่ผู้ที่ได้เข้ามาใช้สนามกอล์ฟอยู่เสมอ
 

                                                          
 

    


อุปกรณ์กอล์ฟที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ ผมไม่ได้เป็นผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย แต่เป็นอีกช่องทางหนึ่งไว้สำหรับช่วยเพื่อนๆ พี่ๆ โปรกอล์ฟในการฝากขายสินค้า โปรกอล์ฟท่านใดมีความประสงค์ต้องการฝากขายสินค้าต่างๆ ส่งเมล์มาให้ผมได้เลย แล้วผมจะจัดทำขึ้นในหัวข้อนี้ให้ทันที และท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่ โปรพัน ส่งเมล์ข้อมูลและรูปภาพสินค้ามาให้ผมได้เลย
golf1000yard@gmail.com, golf1000yard@yahoo.com,
Line: @golf1000yard หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร.086 507 7366 (โปรพัน
)อุปกรณ์ฝึกซ้อม Golf swing ช่วย
ฝึกพับข้อมือ ไม้ไม่ตกด้านหลัง แก้ปัญหาขึ้นไม้ Over Swing ได้ดี ราคา 250.-/ชิ้น
อุปกรณ์ฝึกซ้อม Impact Bag ช่วย
ฝึกตีลูกให้มีพลัง ตรวจเช็คท่าทาง
อิมแพ็คลูกได้ และยังสามารถฝึก
จับจังหวะการตี การไล่หน้าไม้ได้
ราคา 750.-/ชิ้น
อุปกรณ์ฝึกซ้อม Swing Prefect
ช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างดี
ในเรื่องของการสวิง
ราคา 2,995 for adult.
2,495 for junior
อุปกรณ์ฝึกซ้อมการพัตต์
Putting Guide ช่วยฝึกสโตรคลูก
มีแผ่นรองวางลูกซ้อมพัตต์ พร้อม
CD อธิบาย รับรองการพัตต์ดีขึ้น
ราคา 3,000.-/ชิ้น
ตัวแทนจำหนายอุปกรณ์กอล์ฟ
แบรนด์เด็ก U.S.Kids Golf ทุกรุ่น
ในราคาพิเศษสุดๆ สนใจสอบถาม
โทร.086-5077366
ราคา Please Call


สถิติผู้เข้าชม www.golf1000yard.com

Golf1000yard Academy
สนามไดร์ฟกอล์ฟนวลจันทร์ ถ.รามอินทรา 40 แยก 8 นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
Tel: 086-507-7366, Line: @golf1000yard, E-mail: golf1000yard@gmail.com

Copyright©2007-2009 www.golf1000yard.com All Rights Reserved.