GOLF KNOWLEDGE
Evergreen Hills Golf Club & Resort
FootJoy
Honda
Titleist
InfiniteDesignThailand
สนามกอล์ฟท้าทายของเมืองกาญจน์
รองเท้า-ถุงมือกอล์ฟยอดนิยมอันดับ 1
รถยนต์ฮอนด้าหรูหรา มีระดับ
อุปกรณ์กอล์ฟยอดนิยมทั่วโลก
แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬากอล์ฟ

 
 คุณสมบัติของผู้ที่สนใจเรียน
 ขั้นพื้นฐาน
* ตีกอล์ฟยังไม่เป็น, พอเป็นเล็กน้อย, ยังตีไม่ถูกต้อง
* อายุประมาณ 5 ขวบขึ้นไป
* อายุ 3-7 ขวบ ควรผ่านการพิจารณาใน 3 ด้าน คือ ด้านสมาธิ,
   สภาพร่างกาย ความพร้อมของจิตใจ
* บุคคลทั่วไปที่มีความต้องการศึกษา, เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นเล่นกอล์ฟ
   อย่างถูกต้อง
* ผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ ไม่เจ็บไข้ ป่วยเรื้อรังหรือ บาดเจ็บ
 
 ขั้นกลาง (Intermediate)
* ผ่านการเรียนรู้และมีความเข้าใจพื้นฐานเรื่องต่างๆ อาทิ การพัตต์
การชิพ การเล่นลูกสั้น การสวิงพอสมควร
* สามารถสวิงครึ่งวงและเต็มวงได้
* สามารถออกรอบเล่นกอล์ฟได้เป็นปกติ
* มีความเข้าใจในเรื่องของกฎ กติกา มารยาทพอสมควร
 
 ขั้นก้าวหน้า (Advance)
* มีทักษะการเล่นในระดับดี
* ต้องการพัฒนาเพื่อการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ ที่จัดแข่งขัน
อย่างเป็นทางการ
* ต้องการศึกษาเพื่อเป็นครูผู้ฝึกสอนกอล์ฟในโอกาสข้างหน้า
* ต้องการศึกษาพื้อใช้แนะนำบุคคลใกล้ชิด
 
 รายละเอียดแต่ละหลักสูตรเรียน
 คอร์ส 1 ชั่วโมง
วิเคราะห์วงสวิง, แก้ไขปัญหาทั่วไป หรือเฉพาะเรื่องที่ต้องการปรับปรุง ปรับวงสวิง, ตรวจสอบรูปแบบวงสวิง, เรียนรู้เทคนิคพิเศษ ที่ต้องการ
 
 คอร์ส 5 ชั่วโมง
เรียนกอล์ฟขั้นพื้นฐานแบบเร่งด่วน, ปรับวงสวิง, วิเคราะห์วงสวิง, แก้ไขปัญหาทั่วไป, เรียนเน้นเฉพาะเรื่องที่ต้องการ, พัฒนาการเล่นรูปแบบต่างๆ
 
 คอร์ส 10 ชั่วโมง
เรียนกอล์ฟขั้นพื้นฐาน, การสร้างรูปวงสวิงที่สวยงามแบบมาตรฐานสากล, การเล่นลูกสั้นต่ำกว่า 100 หลา, การเล่นรอบกรีน, การพัตต์, การสวิงด้วยเหล็กทุกชิ้นจากเหล็กสั้นถึงหัวไม้, การเล่นลูกเทคนิคต่างๆ, การเล่นแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
 
 คอร์ส ออกรอบกับโปร
เรียนรู้กฏ กติกา มารยาทในการออกรอบ, การเล่นในรูปแบบต่างๆ, การแก้ไขปัญหาในสนาม, การวางแผนการเล่นในแต่ละช็อต, การทดลองเล่นในรูปแบบใหม่ๆ, รายละเอียดการเล่นทุกรูปแบบตั้งแ่ต่แท่นทีออฟจนถึงกรีน
 
สถาบันสอนกอล์ฟ GOLF1000YARD ACADEMY
สถานที่ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการเล่นกอล์ฟ วางรากฐาน
ของวงสวิงในแบบมาตรฐานสากล โดยฝีมือของโปรผู้ฝึกสอน
ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกอล์ฟรับรองโดยสมาคม
กอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย
เรียนจบแล้วสามารถนำไปใช้ออกรอบ พัฒนาฝีมือตัวเองได้
ในโอกาสต่อไป
 
สถานที่ตั้ง

Golf1000yard Academy
สนามไดร์ฟกอล์ฟนวลจันทร์ ถ.รามอินทรา 40 แยก 8
นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
Tel: 086-507-7366, Line: @golf1000yard,
E-mail: golf1000yard@gmail.com 

คอร์สเรียนกับ โปรพัน (Senior Pro)

หลักสูตร
ค่าเรียน
1 ชม.
2,000.-
5 ชม.
8,000.-
10 ชม. (เด็ก)
12,000.-
20 ชม.(เด็ก)
23,000.-
10 ชม. (ผู้ใหญ่)
15,000.-
20 ชม. (ผู้ใหญ่)
29,000.-
 
**เรียนพร้อมกันภายใน 1 ชม. คนถัดไปจ่ายเพิ่มครึ่งราคา (Pro Pan)
 
ค่าออกรอบกับ โปรพัน
ออกรอบเดี่ยว สนามพาร์ 3 (สนามเล็ก 9 หลุม)                                    2,000.-
ออกรอบเดี่ยว สนามพาร์ 72 (สนามใหญ่ 18 หลุม)                                5,000.-
ออกรอบกลุ่ม (2 คนขึ้นไป) สนามพาร์ 72 (สนามใหญ่ 18 หลุม)           2,500.-
 **โปรแกรมออกรอบกับโปรสามารถชำระเป็นเงิน หรือใช้ตัดจากชั่วโมงเรียนได้
       พาร์ 3 (ตัด 2 ชม.), พาร์ 72 (แบบเดี่ยวตัด 4 ชม., แบบกลุ่มตัด 2 ชม.)
 

คอร์สเรียนกับ โปรต็อป-โปรบุ๊ค (Staff Pro)

หลักสูตร
ค่าเรียน
1 ชม.
1,500.-
5 ชม.
6,000.-
10 ชม. (เด็ก)
9,000.-
20 ชม.(เด็ก)
17,000.-
10 ชม. (ผู้ใหญ่)
12,000.-
20 ชม. (ผู้ใหญ่)
23,000.-
 
**เรียนพร้อมกันภายใน 1 ชม. คนถัดไปจ่ายเพิ่มครึ่งราคา (Staff Pro)
 ค่าออกรอบกับโปร(ทีมงานโปรผู้สอน)
ออกรอบเดี่ยว สนามพาร์ 3 (สนามเล็ก 9 หลุม)                                    1,500.-
ออกรอบเดี่ยว สนามพาร์ 72 (สนามใหญ่ 18 หลุม)                                3,000.-
ออกรอบกลุ่ม (2 คนขึ้นไป) สนามพาร์ 72 (สนามใหญ่ 18 หลุม)           2,000.-
 **โปรแกรมออกรอบกับโปรสามารถชำระเป็นเงิน หรือใช้ตัดจากชั่วโมงเรียนได้
       พาร์ 3 (ตัด 2 ชม.), พาร์ 72 (แบบเดี่ยวตัด 3 ชม., แบบกลุ่มตัด 2 ชม.)
 
  อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบกลุ่ม 3-5 คน (ทีมงานโปรผู้สอน)
หลักสูตรเรียนแบบกลุ่ม
เด็กเยาวชน
ผู้ใหญ่
12 ชม.
8,000
9,000
22 ชม.
14,000
16,000
32 ชม.
20,000
22,000
 **เรียนเป็นกลุ่ม 3-5 คน /เรียนครั้งละ 2 ชม.
    คอร์สการเรียนเป็นกลุ่มเหมาะสำหรับเด็กเยาวชน และผู้ใหญ่ที่มีความประสงค์อยากมีเพื่อน
เวลาเรียน หรือเวลาซ้อม เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ไม่อยากเรียน
คนเดียว อยากเรียนพร้อมๆ กับเพื่อนๆ รุ่นราวคราวเดียวกัน สามารถช่วยสร้างบรรยากาศในการ
เรียนเพิ่มมากขึ้น การเรียนเป็นกลุ่มจะรับจำนวนไม่มากเพื่อการดูแลและการสอนที่ทั่วถึง
 
**ราคาค่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเรียนนะครับ
 
 
           
อุปกรณ์กอล์ฟที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ ผมไม่ได้เป็นผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย แต่เป็นอีกช่องทางหนึ่งไว้สำหรับช่วยเพื่อนๆ พี่ๆ โปรกอล์ฟในการฝากขายสินค้า โปรกอล์ฟท่านใดมีความประสงค์ต้องการฝากขายสินค้าต่างๆ ส่งเมล์มาให้ผมได้เลย แล้วผมจะจัดทำขึ้นในหัวข้อนี้ให้ทันที และท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่ โปรพัน ส่งเมล์ข้อมูลและรูปภาพสินค้ามาให้ผมได้เลย
golf1000yard@gmail.com, golf1000yard@yahoo.com,
Line: @golf1000yard หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร.086 507 7366 (โปรพัน
)อุปกรณ์ฝึกซ้อม Golf swing ช่วย
ฝึกพับข้อมือ ไม้ไม่ตกด้านหลัง แก้ปัญหาขึ้นไม้ Over Swing ได้ดี ราคา 250.-/ชิ้น
อุปกรณ์ฝึกซ้อม Impact Bag ช่วย
ฝึกตีลูกให้มีพลัง ตรวจเช็คท่าทาง
อิมแพ็คลูกได้ และยังสามารถฝึก
จับจังหวะการตี การไล่หน้าไม้ได้
ราคา 750.-/ชิ้น
อุปกรณ์ฝึกซ้อม Swing Prefect
ช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างดี
ในเรื่องของการสวิง
ราคา 2,995 for adult.
2,495 for junior
อุปกรณ์ฝึกซ้อมการพัตต์
Putting Guide ช่วยฝึกสโตรคลูก
มีแผ่นรองวางลูกซ้อมพัตต์ พร้อม
CD อธิบาย รับรองการพัตต์ดีขึ้น
ราคา 3,000.-/ชิ้น
ตัวแทนจำหนายอุปกรณ์กอล์ฟ
แบรนด์เด็ก U.S.Kids Golf ทุกรุ่น
ในราคาพิเศษสุดๆ สนใจสอบถาม
โทร.086-5077366
ราคา Please Call


สถิติผู้เข้าชม www.golf1000yard.com

Golf1000yard Academy
สนามไดร์ฟกอล์ฟนวลจันทร์ ถ.รามอินทรา 40 แยก 8 นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
Tel: 086-507-7366, Line: @golf1000yard, E-mail: golf1000yard@gmail.com

Copyright©2007-2009 www.golf1000yard.com All Rights Reserved.