Evergreen Hills Golf Club & Resort
FootJoy
Honda
Titleist & King Cobra
Rangsit Sports Club
สนามกอล์ฟท้าทายของเมืองกาญจน์
รองเท้า-ถุงมือกอล์ฟยอดนิยมอันดับ 1
รถยนต์ฮอนด้าหรูหรา มีระดับ
อุปกรณ์กอล์ฟยอดนิยมทั่วโลก
สนามกอล์ฟ 9 หลุม พาร์ 32

 
สถาบันสอนกอล์ฟ GOLF1000YARD
ACADEMY
(สนามไดร์ฟกอล์ฟนวลจันทร์)
โปรพัน-พงศ์พิพัฒน์ กองทอง
  โปรผู้สอน
  อัตราค่าเรียนกอล์ฟ
  บรรยากาศการเรียน
  บรรยากาศพาเด็กออกรอบ
  โฉมหน้านักเรียนเยาวชน
  ผลงานเด่นของนักเรียน
  ความคิดเห็นจากนักเรียน
  บรรยากาศของโีรงเรียน
  แผนที่-เบอร์ติดต่อ

โปรพัน
พงศ์พิพัฒน์ กองทอง

GOLF1000YARD ACADEMY

 
   
ผลงานและรางวัลของนักเรียนในความดูแลของ "โปรพัน"

เด็กๆ นักกอล์ฟเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของ โปรพัน ครับ มีทั้งเด็กที่เข้าแข่งขัน
กอล์ฟเป็นประจำ มีทั้งเด็กใหม่ๆ ที่เพิ่งหัดเล่นกอล์ฟได้ไม่นาน และรอวันจะออก
รอบแข่งขันในเร็วๆ นี้ ซึ่งเด็กเหล่านี้ล้วนมีความน่ารักกันทุกคนครับ ส่วนใหญ่
จะเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบครึ่งไปจนถึงอายุ 18 ปี


รูปแบบการสอนเบื้องต้น
1. สำหรับเด็กที่ไม่เคยตีกอล์ฟมาเลย ผมจะมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน ส่วนเด็กที่เคยเล่น
และมีพื้นฐานอยู่บ้าง ผมก็จะค่อยๆ ปรับปรุงวงสวิงให้ได้มาตรฐานเรื่อยๆ

2. เมื่อเรียนไปเรื่อยๆ หากเด็กคนไหนเริ่มมีแวว ฝีมือพัฒนาขึ้น ผมก็จะพาไปออกรอบเพื่อเรียน
รู้สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำในการออกรอบ อย่างน้อยการเรียนกอล์ฟก็ควรจะได้ออกรอบ
สักครั้งบ้าง

3. หลังจากออกรอบพอได้แล้ว และฝีมือดีแล้ว ผมก็จะผลักดันเด็กๆ เหล่านี้สู่เวทีการแข่งขัน
กอล์ฟจริงๆ จากการแข่งขันที่ผมเป็นคนจัดขึ้นเอง มีทั้งรายการ U.S.Kids Golf Tournament
และ Golf1000yard Junior Day เพื่อทดสอบฝีมือของเด็กๆ ต่อไป
 
 
 
 
 
ผลงานของนักเรียนแข่งขันกอล์ฟในรอบสัปดาห์
 
 
เด็กๆ ของสถาบันฯ
 
ถ่ายภาพก่อนออกรอบ
 
น้องเป ได้รับรางวัลชนะเลิศ คลาส A
         
   
น้องต้นข้าว ได้รับรางวัลอันดับ 2 คลาส C
 
น้องต้นน้ำ ได้รับรางวัลอันดับ 2 คลาส D
 
น้องเมษ ได้รับรางวัลอันดับ 2 คลาส E
         
 
 
น้องมิ้นมิ้น
 
น้องเบสท์
 
น้องเกรท
         
น้องอัยยา
น้องอัยยา
น้องอาบิ้น
น้องเบสท์
น้องโดนัท
น้องเก้ตตาหวา
น้องเกรท
น้องเบสท์
น้องมิ้นมิ้น น้องเป น้องต้นข้าว ้องต้นน้ำ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ของสถาบันฯ ทำผลงานแข่งขันรายการ TKG Golf Tour ที่สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ วันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา

Class A หญิง
ด.ญ.ภามาศ อภิเตชาพันธุ์ (เป) ชนะเลิศ คลาส A

Class C หญิง
ด.ญ.ธัญญ์พิชฌา กองทอง (ต้นข้าว) อันดับ 2 คลาส C
ด.ญ.ณิศวรา งามสอาด (เกรท) อันดับ 5 คลาส C
ด.ญ.รัญชน์ เพชรพิเชฐเชียร (มิ้นๆ) อันดับ 6 คลาส C

Class C ชาย
ด.ช.กฤษภพ อภิเตชาพันธุ์ (เป้ย) อันดับ 13

Class D ชาย
ด.ช.ธัญญ์พิสิษฐ์ กองทอง (ต้นน้ำ) อันดับ 2 คลาส D
ด.ช.ณภัทร งามสอาด (เบสท์) อันดับ 7 คลาส D
ด.ช.ยอดคน เสริญวงศ์สัตย์ (อาบิ้น) อันดับ 8 คลาส D

Class E ชาย
ด.ช.พิริยเมธ เพชรพิเชฐเชียร (เมษ) อันดับ 3 คลาส E

Class E หญิง
ด.ญ.ปุณิกา เหล่าประเสริฐ (เก็ตตาหวา) อันดับ 8 คลาส E
ด.ญ.พิชามญชุ์ กฤตผล (โดนัท) อันดับ 9 คลาส E
ด.ญ.อัยยาภัค เยี่ยงศรีเมือง (อัยยา) อันดับ 10 คลาส E

 
 
 
Golf1000yard Academy
สนามไดร์ฟกอล์ฟนวลจันทร์ ซอยรามอินทรา 40 แยก 8 นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
Tel: 02-9445877 M:095-2490254, 086-507-7366
E-mail: webmaster@golf1000yard.com
E-mail: golf1000yard@yahoo.com
Copyright©2007-2009 www.golf1000yard.com All Rights Reserved.