Evergreen Hills Golf Club & Resort
FootJoy
Honda
Titleist & King Cobra
Rangsit Sports Club
สนามกอล์ฟท้าทายของเมืองกาญจน์
รองเท้า-ถุงมือกอล์ฟยอดนิยมอันดับ 1
รถยนต์ฮอนด้าหรูหรา มีระดับ
อุปกรณ์กอล์ฟยอดนิยมทั่วโลก
สนามกอล์ฟ 9 หลุม พาร์ 32
 
 
  โปรแกรมการแข่งขัน
กติกาการแข่งขัน
      Golf1000yard Junior Open 2010
      Golf1000yard Family Open 2010


..........................................
yard   ระยะแข่งขันกอล์ฟเด็ก
ระยะของสนามกอล์ฟต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกอล์ฟ
เยาวชนรายการ Golf1000yard Junior & Family Open 2010
Bangkok Par3   สนามบางกอก กอล์ฟ พาร์ 3
สนามขนาดพาร์ 3 จำนวน 9 หลุม ที่มีความท้าทาย
มากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย อุปสรรคในสนาม
ยิ่งเพิ่มความท้าทายมากยิ่งขึ้น Click Here!!
..........................................
windsor park   สนามวินด์เซอร์ ปาร์ค
สนามขนาด 36 หลุม จำนวน 4 หลุม คือ คอร์ส
A,B,C,D มีความท้าทายไม่แพ้สนามใดในเมืองไทย
นักกอล์ฟหลายคนนิยมไปออกรอบกันมาก
Click Here!!
..........................................
windsor park   สนามธานนท์ กอล์ฟ วิว
สนามขนาด 18 หลุม สนามที่ไม่ยาวมากนัก แต่มี
ความท้าทายมากเช่นกัน เพราะที่นี่อุปสรรคก็คือ
บ่อทรายและน้ำ Click Here!!

     
 

กติกาการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ
GOLF1000YARD JUNIOR OPEN 2011

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการกระตุ้นให้นักกอล์ฟเยาวชนหันมาสนใจการเล่นกอล์ฟมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อการรองรับนักกอล์ฟเยาวชนให้มีทัวร์นาเมนท์แข่งขันเพิ่มขึ้น
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนได้หาประสบการณ์ พัฒนาฝีมือในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว

รูปแบบการแข่งขัน
ทุกสนามทำการแข่งขันแบบ Stroke play จำนวน 18 หลุม นับคะแนนที่ตีได้จริง (gross score)

การแข่งขันแบ่งเป็น 4 รุ่น แบ่งแยกชายและหญิง ทุกรุ่นอายุ ดังนี้
- รุ่น 1 เยาวชนชาย และ หญิง อายุระหว่าง 13-15 ปี (ยึด ปีเกิด แบ่งรุ่นอายุ)
- รุ่น 2 เยาวชนชาย และ หญิง อายุระหว่าง 11-12 ปี (ยึด ปีเกิด แบ่งรุ่นอายุ)
- รุ่น 3 เยาวชนชาย และ หญิง อายุระหว่าง 9-10 ปี (ยึด ปีเกิด แบ่งรุ่นอายุ)
- รุ่น 4 เยาวชนชาย และ หญิง อายุระหว่าง 7-8 ปี (ยึด ปีเกิด แบ่งรุ่นอายุ)
- รุ่น 5 เยาวชนชาย และ หญิง อายุ 6 ปี (ยึด ปีเกิด แบ่งรุ่นอายุ)
- รุ่น 6 เยาวชน อายุ 4 ปี (ยึด วันเดือนปีเกิด แบ่งรุ่นอายุ หรืออายุยังไปถึง 5 ปี)

เกณฑ์การแบ่งกลุ่มอายุ จะใช้ ปีเกิดเป็นเกณฑ์ เท่านั้น ไม่ว่าจะเกิดวันใด เดือนใดก็ตาม ให้เอาปีลบจากปีที่จัดแข่งขัน ก็จะเป็นกลุ่มอายุที่จะเล่น เช่น เกิดวันที่ 18 มกราคม 2545 แข่งในปี 2553 ให้เอา 2553 - 2545 เท่ากับ 8 ปี เล่นในรุ่นอายุ 7-8 ปี (ไม่ต้องคิดถึงวันและเดือนเกิด) ยกเว้น รุ่นอายุ 4 ปี จะแบ่งอายุโดยใช้ วันเดือนปีเกิด หรืออายุยังไม่ถึง 5 ปี ณ วันแข่งขัน
ในแต่ละรุ่นอายุจะแบ่งนักกอล์ฟออกเป็น 2 กลุ่ม ทั้งชายและหญิง คือ กลุ่ม Level 1 (เด็กที่ตีสกอร์ออกมาดี หรือนักกอล์ฟที่ได้รับถ้วยรางวัล 2 ใบจากดิวิชั่นต่ำกว่า และ Level 2 (เด็กที่เพิ่งหัดเล่น หรือมือใหม่ สกอร์ยังไม่ดีมากนัก)

เกณฑ์การแบ่ง ดิวิชั่น สำหรับการแข่งขันครั้งแรกของนักกอล์ฟแต่ละคน
ในการแข่งขันครั้งแรกของนักกอล์ฟ คณะกรรมการฯ จะจัด Level ให้กับนักกอล์ฟจากคะแนนที่ทำได้ในวันแข่งขันจริง ตามกติกา ดังนี้
สนามพาร์ 3
- Level 1 : ตีสกอร์รวมเฉลี่ย 18 หลุม พาร์ 3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 63
- Level 2 : ตีสกอร์รวมเฉลี่ย 18 หลุม พาร์ 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 64
สนามพาร์ 72
- Level 1 : ตีสกอร์รวมเฉลี่ย 18 หลุม พาร์ 72 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90
- Level 2 : ตีสกอร์รวมเฉลี่ย 18 หลุม พาร์ 72 มากกว่าหรือเท่ากับ 91

การเลื่อน Level ของรุ่นอายุ
1. นักกอล์ฟในกลุ่ม Level 2 ที่ได้รับถ้วยรางวัล 2 ถ้วย (ไม่ว่าเป็นถ้วยรางวัลในอันดับใดก็ตาม) ต้องขึ้นไปเล่นในกลุ่ม Level 1 ในการแข่งขันครั้งถัดไปเป็นต้นไป และไม่มีสิทธิกลับมาเล่นในกลุ่ม Level 2 อีก จนกว่าจะปรับขึ้นรุ่นอายุใหม่ เนื่องจากอายุถึงเกณฑ์
2. นักกอล์ฟในกลุ่ม Level 2 ที่ร้องขอขึ้นไปเล่นในกลุ่ม Level 1 ไม่มีสิทธิกลับมาเล่นในกลุ่ม Level 2 อีก จนกว่าจะปรับขึ้นรุ่นอายุใหม่ เนื่องจากอายุถึงเกณฑ์ แม้ว่า จะไม่เคยได้รับถ้วยรางวัล หรือ ได้รับถ้วยรางวัลไม่ถึง 2 ถ้วยก็ตาม
3. นักกอล์ฟจากกลุ่ม Level 1 และ Level 2 เมื่ออายุถึงเกณฑ์ขึ้นรุ่นอายุใหม่ ให้ปรับขึ้นไปสู่กลุ่ม Level 2 ก่อน เช่น นาย A เล่นอยู่ในรุ่นอายุ 7-8 ปี Level 2 แต่ในสนามถัดไปอายุครบเกณฑ์ต้องเลื่อนขึ้นไปอยู่รุ่นอายุ 9-10 ปี ส่วนดิวิชั่นนั้นให้อยู่ Level 2 ก่อน (ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่ม Level 1 จะให้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน)

เวลาเริ่มการแข่งขัน
- สนามขนาดพาร์ 3 เริ่มเวลา 07.30 น. และ 12.00 น. ออกสตาร์ทแบบช็อตกัน พร้อมกันหมดทุกหลุม
- สนามขนาดพาร์ 72 เริ่มเวลา 08.00 น. หรือ 12.30 น. ออกสตาร์ทแบบที-ออฟ ที่หลุม 1 และหลุม 10

กฎ กติกาของการแข่งขัน
- ใช้กฎการแข่งขันของ R&A และกฎสนามในการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ในกรณีที่มีนักกอล์ฟมากกว่า 1 คน ทำคะแนนเสมอกันในอันดับที่ 1, 2, 3, 4, 5 ของทุกรุ่นอายุ ให้ทำการเปรียบเทียบคะแนนของนักกอล์ฟที่ทำคะแนนเสมอกัน (ให้ใช้คะแนนวันสุดท้ายของการแข่งขัน) โดยให้ยึดสกอร์ที่ทำได้ในวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคะแนน ย้อนหลังจากหลุม 18 เป็นต้นไป หลุมต่อหลุมจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ หากยังเสมอกันให้นับ
- แต้มรวมของ 3 หลุมหลัง (16-18) หากยังเสมอกันให้นับ
- แต้มรวมของ 6 หลุมหลัง (13-18) หากยังเสมอกันให้นับ
- แต้มรวมของ 9 หลุมหลัง (10-18) หากยังเสมอกันให้นับ
- แต้มรวมของ 18 หลุมหลัง (1-18) จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ

กติกาแข่งขันสนามพาร์ 3
- อนุญาตให้ผู้ปกครองลงไปในสนามได้ เฉพาะนักกอล์ฟรุ่นอายุต่ำกว่า 6 ปี เท่านั้น ซึ่งผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือการเล่นได้ทั้งหมด ยกเว้นการจดแต้ม (ต้องเป็นหน้าที่ของผู้เล่นและแคดดี้เท่านั้น)
- ผู้ปกครองหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้เข้าไปในสนามหรือเดินตามนักกอล์ฟ

กติกาแข่งขันสนามพาร์ 72
- นักกอล์ฟต้องไปถึงสนามก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการแข่งขัน เนื่องจากทางสนามได้เข้มงวดเรื่องเวลาอย่างมาก
- รับสมัครไม่เกิน 90-100 คน ในทุกรุ่นอายุ
- อนุญาตให้นักกอล์ฟในรุ่นอายุรุ่นอายุ 6 ปีและต่ำกว่า และรุ่นอายุ 7-8 ปี ขึ้นรถกอล์ฟของผู้ปกครองได้ ในระหว่างการเล่น เพื่อไม่ให้เหน็ดเหนื่อยเกินไป สำหรับนักกอล์ฟคลาสอื่นห้ามใช้รถกอล์ฟ หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการตัดสินของคณะกรรมการฯ
- รถกอล์ฟของผู้ปกครอง ต้องวิ่งอยู่บนถนนเท่านั้น ห้ามขับลงไปในแฟร์เวย์เด็ดขาด
- กติกาและข้อกำหนดอื่นๆ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตัดสินและผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้กำหนด

……………………………………………………………………………..

หลักการคิดคะแนนสะสมของกลุ่ม Level 1
การคิดคะแนนสะสมมีวัตถุประสงค์เพื่อชิงถ้วยใหญ่ประจำปี ผู้ชนะจะได้รับคะแนนตามลำดับ ดังต่อไปนี้                   
อันดับ    คะแนนสะสมที่จะได้รับ
1          100 คะแนน
2          90 คะแนน
3          80 คะแนน
4          70 คะแนน
5          60 คะแนน
6          50 คะแนน
7          40 คะแนน
8          30 คะแนน
9          20 คะแนน
10         10 คะแนน
11-อันดับสุดท้าย 5 คะแนน

- ในกรณีที่มีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละรุ่นน้อยกว่า 10 คน จะยึดหลักการคิดคะแนนสะสมตามจำนวนนักกอล์ฟที่เข้าแข่งขัน เช่น นักกอล์ฟเข้าแข่งขันจำนวน 6 คนในรุ่นๆ นั้นจะให้คะแนนในอันดับ 1-6
- ในกรณีนักกอล์ฟเลื่อนขึ้นรุ่นอายุสูงขึ้น ให้ยกคะแนนในรุ่นอายุเดิมขึ้นไปเป็นคะแนนสะสมในรุ่นอายุใหม่ได้

ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงถ้วยใหญ่ประจำปีนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ในการแข่งขันชิงชนะเลิศประจำปี ให้กับผู้ที่ทำคะแนนสะสมสูงสุดในแต่ละรุ่นอายุ ตามจำนวนดังนี้
- รุ่น 1 อายุระหว่าง 13-15 ปี         หญิง 5 คน (และเสมอ)            ชาย 5 คน (และเสมอ) 
- รุ่น 2 อายุระหว่าง 11-12 ปี         หญิง 5 คน (และเสมอ)            ชาย 10 คน (และเสมอ) 
- รุ่น 3 อายุระหว่าง 9-10 ปี           หญิง 7 คน (และเสมอ)            ชาย 10 คน (และเสมอ) 
- รุ่น 4 อายุระหว่าง 7-8 ปี             หญิง 7 คน (และเสมอ)            ชาย 10 คน (และเสมอ) 
- รุ่น 5 อายุ 6 ปี                           หญิง 5 คน (และเสมอ)            ชาย 10 คน (และเสมอ) 
- รุ่น 6 อายุ 4 ปี                           หญิง 5 คน (และเสมอ)            ชาย 10 คน (และเสมอ) 
หมายเหตุ : หากนักกอล์ฟลำดับใดสละสิทธิ ให้เลื่อนนักกอล์ฟลำดับถัดไป ขึ้นมาแทน 

…………………………………………………………………………..

หลักการคิดคะแนนสะสมของกลุ่ม Level 2
การคิดคะแนนสะสมมีวัตถุประสงค์เพื่อชิงถ้วยใหญ่ประจำปี ผู้ชนะจะได้รับคะแนนตามลำดับ ดังต่อไปนี้                   
อันดับ    คะแนนสะสมที่จะได้รับ
1          70 คะแนน + คะแนนเพิ่มเติม 9
2          60 คะแนน + คะแนนเพิ่มเติม 9
3          50 คะแนน + คะแนนเพิ่มเติม 9
4          40 คะแนน
5          30 คะแนน
6          20 คะแนน
7          10 คะแนน
8-อันดับสุดท้าย   5 คะแนน

หมายเหตุ : คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับเพิ่มคะแนน สำหรับ อันดับที่ 1, 2 และ 3 อีก อันดับละ 9 คะแนน สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับรางวัล 2 ครั้ง และต้องยกคะแนนดังกล่าวขึ้นไปสะสมในกลุ่ม ดิวิชั่น 1 และ จะได้ทราบว่า เป็นคะแนนที่ยกมาจากกลุ่ม ดิวิชั่น 1 นั่นเอง


- ในกรณีที่มีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละรุ่นน้อยกว่า 10 คน จะยึดหลักการคิดคะแนนสะสมตามจำนวนนักกอล์ฟที่เข้าแข่งขัน เช่น นักกอล์ฟเข้าแข่งขันจำนวน 6 คนในรุ่นๆ นั้นจะให้คะแนนในอันดับ 1-6
- ในกรณีนักกอล์ฟเลื่อนขึ้นรุ่นอายุสูงขึ้น ให้ยกคะแนนในรุ่นอายุเดิมขึ้นไปเป็นคะแนนสะสมในรุ่นอายุใหม่ได้

ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงถ้วยใหญ่ประจำปีนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ในการแข่งขันชิงชนะเลิศประจำปี ให้กับผู้ที่ทำคะแนนสะสมสูงสุดในแต่ละรุ่นอายุ ตามจำนวนดังนี้

- รุ่น 1 อายุระหว่าง 13-15 ปี         หญิง 5 คน (และเสมอ)            ชาย 5 คน (และเสมอ) 
- รุ่น 2 อายุระหว่าง 11-12 ปี         หญิง 5 คน (และเสมอ)            ชาย 10 คน (และเสมอ) 
- รุ่น 3 อายุระหว่าง 9-10 ปี           หญิง 7 คน (และเสมอ)            ชาย 10 คน (และเสมอ) 
- รุ่น 4 อายุระหว่าง 7-8 ปี             หญิง 7 คน (และเสมอ)            ชาย 10 คน (และเสมอ) 
- รุ่น 5 อายุ 6 ปี                           หญิง 5 คน (และเสมอ)            ชาย 10 คน (และเสมอ) 
- รุ่น 6 อายุ 4 ปี                           หญิง 5 คน (และเสมอ)            ชาย 10 คน (และเสมอ) 

หมายเหตุ : หากนักกอล์ฟลำดับใดสละสิทธิ ให้เลื่อนนักกอล์ฟลำดับถัดไป ขึ้นมาแทน 

ถ้วยรางวัล
คณะกรรมการฯ จัดให้มี ถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร ตามจำนวนผู้เล่นดังนี้
การแข่งขัน Level 1 (กลุ่มนักกอล์ฟฝีมือดี ได้รับถ้วยรางวัลมากครั้ง)
         จำนวนผู้เล่นในคลาส 1 - 3 คน มี 1 รางวัล
         จำนวนผู้เล่นในคลาส 4 - 6 คน มี 2 รางวัล
         จำนวนผู้เล่นในคลาส ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป มี 3 รางวัล
   (ประกาศนียบัตร จะออกให้ 5 อันดับแรก)

การแข่งขัน Level 2 (กลุ่มนักกอล์ฟมือใหม่ หรือ ยังไม่ได้รับถ้วยรางวัล)
         จำนวนผู้เล่นในคลาส 1 - 3 คน มี 1 รางวัล
         จำนวนผู้เล่นในคลาส 4 - 6 คน มี 2 รางวัล
         จำนวนผู้เล่นในคลาส ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป มี 3 รางวัล
   (ประกาศนียบัตร จะออกให้ 5 อันดับแรก)

รางวัลอื่นๆ
- จะมีการจับรางวัลของรางวัลในแต่ละสนามของการแข่งขัน
- ในแต่ละสนามแข่งขันจะมีรางวัลบู้บี้ 1 ใบ
- รอบชิงชนะเลิศ จะมีถ้วยรางวัลพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยม ชาย และ หญิง ประเภทละ 1 รางวัล (รวมจากทุกรุ่นอายุ) โดยพิจารณาจากจำนวนสนามที่เข้าแข่งขันมากที่สุดเป็นเกณฑ์, พิจารณาจากคะแนนแต่ละสนามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
- รอบชิงชนะเลิศ จะมีถ้วยรางวัลนักกอล์ฟที่ทำคะแนนสะสมมากที่สุด 1 รางวัล
- รอบชิงชนะเลิศ จะมีถ้วยรางวัลนักกอล์ฟที่เข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด 3 รางวัล


ค่าสมัครแข่งขัน
สนามพาร์ 3

- เด็ก คนละ 1,200 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว อาทิ กรีนฟี, แคดดี้, อาหาร, ของรางวัล)สมัครแข่งขันได้ที่
วิธีการสมัครแข่งขัน
1.โทรแจ้งชื่อกับ โปรพัน โดยตรงที่เบอร์ 086-507-7366
2.แจ้งชื่อ พร้อมรุ่นอายุ ลงใน E-mail:
webmaster@golf1000yard.com ก็ได้

golf1000yard@yahoo.com ก็ได้
golf1000yard@gmail.com ก็ได้

เมื่อแจ้งชื่อเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านโอนเงินค่าสมัคร แข่งขันมาได้ที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ย่อยซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 233-207257-1
ชื่อบัญชี น.ส.จีรนัน สัจธรรม

**โอนเงินเรียบร้อยแล้ว แฟ็กซ์ใบ Pay-in มาได้ที่ เบอร์ 0-2731-4068** 


     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TKN GOLF MEDIA.,
933/63 ม.พิมพ์ทอง ถ.ลาดพร้าว 101 วังทองหลาง กทม. 10130
Tel: 02-731-4068 M:086-507-7366
E-mail: webmaster@golf1000yard.com
E-mail: golf1000yard@yahoo.com
Copyright©2007-2009 www.golf1000yard.com All Rights Reserved.